De Afrikaanse reuzenslak als huisdier
In Rotterdam kunt u kennismaken met de slakkenman. De Slakkenman verzorgt workshops en presentaties met Afrikaanse reuzenslakken voor de stichting Duurzaam Verder op bijvoorbeeld basisscholen. Hier promoot men al enkele jaren met succes de reuzenslak als huisdier. Voor kinderen het leukste en meest leerzame huisdier wat er is. Kijk voor de enthousiaste reacties op facebook van Dick de Slakkenman.
www.deslakkenman.nl

Een ander interessant project voor liefhebbers van niet alledaagse dieren is het project over Europese en Afrikaanse miljoenpoten. De Afrikaanse soort de Archispirostreptus gigas, ook wel de Afrikaanse reuzenmiljoenpoot genoemd, is de grootste miljoenpoot in de wereld. Deze soort kan tot 35 cm groot worden. In Rotterdam bij de stichting Duurzaam Verder kan je deze geweldige dieren bewonderen. Deze stichting heeft een uitgebreide collectie miljoenpoten uit Afrika en Europa. Ze hopen de komende jaren een kindvriendelijke mini Zoo  te realiseren in Rotterdam of omgeving, ZooFantastic.
www.miljoenpoten.nl

 

 

Wij maken dierenleed zichtbaar en streven naar verbetering van het welzijn van dieren.
Wij distantiëren ons van elke vorm van geweld tegen dieren , personen en eigendommen bij te voeren acties. Wij ondersteunen geen illegale acties.
Wij werken aan een uitgebreide website over dieren projecten wereldwijd.
Realisatie juni 2017 - Stichting Duurzaam Verder zet zich hier voor in. Realisatie juni 2017

 
Dieren Projecten
 

 

De realisatie van ZooFantastic, een kindvriendelijke mini Zoo. Alles aaibaar en hanteerbaar. Veel insecten en ongwervelden.
Een bijzondere beleving voor kinderen en ouders moet het gaan worden, allerlei insecten, ongewervelden, een unieke collectie Afrikaanse reuzenslakken, een in Nederland bijzondere collectie van miljoenpoten uit de hele wereld. De realisatie ligt bij de stichting Duurzaam Verder in Rotterdam.

Oprollers betaan niet alleen in Madagaskar maar ook in Nederland. ze behoren tot de miljoenpoten, het is een vrij algemene soort uit de klasse van de miljoenpoten (Diplopoda)
De oprollers in Nederland en België worden tussen de 8 en 20 mm groot. In ons land komen er twee soorten voor. De zwarte kogel en de oranje kogel. De wetenschappelijke naam is Glomeris marginata en de Glomeris intermedia, deze laatste is overigens vrij zeldzaam en alleen te vinden in zuid Limburg.
Meer weten over deze twee bijzondere dieren? Meer weten over miljoenpoten?
De zwarte kogel, de Glomeris marginata - De oranje kogel, de Glomeris intermedia

 

Dieren in 't Ziekenhuis - Stichting Met dieren meer mens  - Nog een dier en project.
Dat dieren een belangrijke rol voor mensen spelen, wordt steeds bekender. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dieren een positieve invloed kunnen uitoefenen op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. Zo is aangetoond dat honden- en katteneigenaren minder vaak de huisarts bezoeken en minder medicatie nemen dan mensen zonder hond of kat. Ziekenhuizen zijn dé plaats waar men zich intensief bezig houdt met gezondheid. Uit ervaringen in binnenlandse en buitenlandse ziekenhuizen blijkt dat de positieve effecten die dieren op mensen hebben heel goed in ziekenhuizen gebruikt kunnen worden.

Een aantal Nederlandse ziekenhuizen heeft sinds kortere of langere tijd een dierenproject. Een dierenproject wil zeggen dat dieren bij patiënten die in het ziekenhuis liggen op bezoek komen. Eén van de positieve effecten hiervan is het voorkomen van hospitalisatie. Maar om tot een succesvol dierenproject te komen, is wel een goede voorbereiding nodig, moet er nagedacht worden over de keuze van dieren en moet de hygiëne gewaarborgd blijven. Bovendien moet men stappen ondernemen om het welzijn van de dieren die zullen worden ingezet, te garanderen. Als dit echter goed geregeld is, lijkt niets een succesvol dierenproject in de weg te staan.

De Stichting Met dieren meer mens wil een goede relatie tussen mens en dier bevorderen en tevens laten zien dat het hebben van huisdieren een positief effect heeft op het welzijn van mensen en dus ook van kinderen. De Stichting Met dieren meer mens wil een bijdrage leveren aan de bewustwording van kinderen in het kader van verantwoord huisdierenbezit. Zij zijn tenslotte de huisdiereigenaren van de toekomst.
www.mdmm.nl

Volg ons op Twitter

De Stichting Duurzaam Verder is op zoek …… Het Takkenproject

In het kort: Wij hebben sinds kort een nieuw (dieren)project waarbij we proberen o.a. de jeugd (via schoolprojecten) kennis te laten maken met, en enthousiasme bij te brengen voor, de leuke en bijzondere dingen in onze flora en fauna. Het nieuwe project is het `takkenproject`.
De stichting probeert jeugd te interesseren d.m.v. het presenteren van diverse soorten wandelende takken en wandelende bladeren uit de hele wereld. Voor deze takken en bladeren, die behoren tot de insecten, worden ook alle voedselplanten zelf gekweekt.
Van een particulier hebben wij 20 M2 tuin ter beschikking gekregen om alle voedselplanten voor wandelende takken biologisch te kweken. Dit stuk tuin bevind zich in een grote ecologische tuin in Rotterdam Noord. Voor de verzorging van de voedselplanten voor het project zijn we op zoek naar een wormenbak.

Onze vraag: Kunt u onze Stichting Duurzaam Verder en in het bijzonder ons takkenproject helpen aan bijvoorbeeld terraria, bijzondere wandelende takken en/of bladeren, of verder alles wat kan bijdragen aan het succes van dit project.
Onze projecten worden geheel gedragen door de inzet van vrijwilligers, de stichting heeft geen subsidie, onze vrijwilligers werken geheel belangeloos mee.

Wat kunnen wij bieden of voor u betekenen?
Over dit project zal uiteraard veel gepubliceerd worden in ons e-zine www.duurzaamverder.nl , ook voor uw bedrijf kunnen wij een mooie publicatie verzorgen en bij de artikelen over dit project een vermelding naar uw website maken. Bij het project zal uw promotiemateriaal aanwezig zijn voor belangstellenden.
Een andere mogelijkheid is een advertentie gedurende een maand op de home-page van ons e-zine duurzaamverder.nl

Na het takkenproject: Nu ook uitbreiding met het slakkenproject van de Slakkenman uit Rotterdam voor scholen. Het slakkenproject gaat over de Afrikaanse reuzenslak ( deze kunnen tot 20cm - 25 cm worden) De Stichting Duurzaam Verder geeft workshops met Afrikaanse reuzenslakken die begeleidt worden door de Slakkenman uit Rotterdam.

Stichting Duurzaam Verder - Gevestigd te Rotterdam  
S  : www.duurzaamverder.nl  
M: stichting@duurzaamverder.nl  
M: 0623224508  
KvK Rotterdam: 24373487  

Alle advertentie inkomsten komen ten goede aan de projecten van Stichting Duurzaam Verder.

 

Een project van een Nederlandse vrouw voor mishandelde honden in de Belgische Ardennen

Hondenopvang

Feitelijk is dit niet helemaal de juiste benaming. Maison du Chien is ontstaan met als doel om honden die zijn mishandelt, afgedankt en misbruikt een warm thuis te geven. Een definitief thuis waar zij voor de rest van hun leven alles krijgen wat zij nodig hebben. Alle liefde en (medische)zorg, om goed te maken voor alles wat het mensDom hen heeft aangedaan.

Soms is er een hond opgevangen die wel voor adoptie in aanmerking komt en de gasten van Domaine du Chien kunnen dan met hem of haar kennismaken. Wanneer het van beide kanten liefde op het eerste gezicht is en men de hond hetzelfde wil bieden als ik, vindt er een adoptie plaats.

Om alle kosten die de honden en katten met zich mee brengen te kunnen voldoen exploiteer ik een Bed & Breakfast onder de naam; Domaine du Chien. Natuurlijk had ik ook een stichting op kunnen richten maar er zijn al veel stichtingen en helaas nog weinig particuliere bedrijven die zich inzetten voor dieren.
Domaine du Chien biedt een uiterst hondvriendelijk gastenverblijf voor alle hondenliefhebbers die met hun hond op vakantie willen en daarbij hun steentje bijdragen om voor de honden, die helaas alles moesten ontberen, een heerlijk leven te creëren.

Momenteel verblijven in Maison du Chien 23 honden welke niet voor adoptie geschikt zijn. Hun verhaal is te lezen wanneer men de naam aanklikt.

DierenProjecten.nl bestaat uit een groep mensen, jong en oud, die zich inzet voor diverse projecten omtrent dierenwelzijn in Nederland en daarbuiten.   -  DierenProjecten.nl zoekt: Gemotiveerde vrijwilligers voor dierenprojecten. Kies je dier en project.
Ons project over biologische diversiteit (biodiversiteit) gaat een vervolg krijgen. In 2010 is er eindelijk een speciale coalitie gevormd over biodiversiteit door een aantal organisaties. Dit thema heeft ons al jaren beziggehouden en geïnspireerd.
Wij zullen deze "bundeling van krachten" kritisch gaan volgen.

 

Een Dierenproject van de Stichting Duurzaam Verder
Het online magazine "Dier en Protest" bericht over dieren en hun welzijn. Wij streven voor alle dieren naar een beter en acceptabel dierenleven. De omgang tussen mens en dier staat bij ons centraal en wordt door ons kritisch gevolgd en geanalyseerd. Misstanden stellen wij aan de kaak door middel van het rapporteren van de feiten.
Dier en Protest distantieert zich van elke vorm van geweld bij acties tegen personen, organisaties of eigendommen. Illegale acties worden niet gesteund, niet gewaardeerd, en niet geïnitieerd door onze organisatie. Berichtgeving over acties, misstanden en problemen in de relatie mens/dier heeft een informatieve en voorlichtende functie. Deze berichtgeving weerspiegeld niet noodzakelijkerwijs de zienswijze en mening van "Dier en Protest".

S: www.dierenprotest.nl
M: redactie@dierenprotest.nl
Waarom Dierenprojecten
Sinds 2003 heeft Child Care Afrika dierenprojecten opgezet voor de scholen in Eritrea. Deze projecten zijn heel belangrijk omdat ze verschillende doelen dienen. Ten eerste leveren de dieren voedsel voor de kinderen, in de vorm van eieren, melk en (uiteindelijk) vlees. In de tweede plaats is het een bron van inkomsten omdat een deel van de eieren en de melk verkocht kan worden. Als derde, en zeker niet het onbelangrijkste punt, hebben de dierenprojecten ook een educatieve component. De schoolkinderen worden regelmatig betrokken bij de verzorging van de dieren. Een belangrijk item daar het de bedoeling is dat het project zichzelf in stand kan gaan houden door het fokken van nieuwe dieren.

Zoals hierboven al staat, is het de bedoeling dat deze projecten “selfsupporting” worden. Voor een deel van de inkomsten uit de verkoop van eieren en melk, kan voedsel voor de dieren gekocht worden. Child Care Afrika realiseert zich heel goed dat het succes van haar dierenprojecten altijd afhankelijk zal blijven van factoren waar wij als mensen weinig invloed op hebben. Klimatologische invloeden en de economische situatie hebben een grote impact op de voortgang van onze projecten. Periodes van enorme droogte lijken voorgeprogrammeerd te zijn in deze regio en de dieren, hoe belangrijk ook, zullen dan als eerste het slachtoffer zijn.
Bron: www.childcareafrika.orgNog een dierenproject
PROJECTRESULTAAT: SCHRIKDRAADOMHEINING TEGEN WILDE DIEREN
Lokale bewoners in het Terai Arc Landscape hebben begin oktober 2006 samen met WWF een bijna 10 km lang hek gebouwd om wilde dieren van hun akkers en uit hun dorp te houden. Jarenlang werd de oogst op grote schaal vernield door hoefdieren en wilde zwijnen die vanuit het bos naar de dorpen trekken. Twee maanden later blijkt het succes van de schrikdraadomheining al: geen dier heeft zich sindsdien nog op de akkers vertoond.
www.wnf.nl

Stichting Vrienden Safaripark Beekse Bergen
Al vanaf juni 1985 is er binnen het Safaripark Beekse Bergen een stichting actief met een groot aantal vrijwilligers die op meerdere manieren werken aan onze doelstellingen, te weten:

•Geld ophalen voor de bescherming van bedreigde diersoorten door middel van donaties, adoptie van dieren, businessclub en de verkoop van bijzondere souvenirs;
•Informatie en educatie over de bedreigde diersoorten in de wereld

De Vriendenkiosk kunt u vinden in het hart van het park in het Afrika dorp. Hier kunt u informatie krijgen over alle activiteiten van de stichting en de door de stichting ondersteunde projecten. Uiteraard kunt u zich daar opgeven als donateur, u aanmelden voor het adopteren van een van onze dieren en door middel van het kopen van originele souvenirs, welke meestal afkomstig zijn van danwel gerelateerd zijn aan onze dierenbeschermingsprojecten in Afrika, India en Zuid Europa, ons te helpen steunen van deze projecten. Ook kunt u hier terecht voor een goedkope aanbieding van parkeermunten voor u als donateur.
Alle winst die in deze Vriendenkiosk gemaakt wordt gaat voor 100 % naar onze dierenprojecten.
Stichting Vrienden Safaripark Beekse Bergen

Sinds 2008 is er aan onze stichting een Businessclub verbonden waar een groep ondernemers met een warm hart voor de bescherming van bedreigde diersoorten door middel van een jaarlijkse donatie en op diverse andere manieren ons ondersteunen.


Sinds 4 oktober 2009 heeft u de unieke mogelijkheid een van de vele honderden dieren die in het safaripark vertoeven te adopteren. Met de opbrengst van deze adopties kunnen wij weer de diverse projecten ondersteunen.
www.vriendensafari.nl

Over oudere asielhonden, buitenlandse zwerfhonden en dierenprojecten en waar u kunt helpen.

Stichting Dierenhulp Venezuela is sinds 1996 actief in Venezuela en steunt daarnaast dierenprojecten in Nederland, Griekenland, Spanje en de Nederlandse ...

 

DierenProjecten.nl